От новата учебна година гимназисти от Сопот ще учат с двама учители в блок часове От предстоящата учебна година ПГ „Ген. Владимир Заимов” в Сопот слива по два учебни часа в блок, като в тях ще влизат едновременно двама учители - по професионална подготовка в специалност „Технология на кетъринга” и по английски. Един път учениците ще чуват материята по специалността си на български, в следващия момент същото ще им обяснява преподавателят по чужд език, но на английски. Така неусетно и едновременно ще усвояват и характерната за професията терминология на чуждия език, обясни директорката Катя Адърска.
В 11. клас по същия начин се прави блок от час по български и час по философия. С нововъведението професионалното училище става иновативно. Статутът се дава за втора поредна година от МОН, след като се оценят предложенията от цялата страна. Те може да касаят методи на преподаване, да са свързани с използване на новите технологии в клас, както и да предвиждат преструктуриране на учебни програми и планове. Допуска се включване на няколко или всички паралелки.
През предстоящата учебна година общо 33 учебни заведения в Пловдивска област ще са иновативни. 14 от тях получиха статута още миналата година. Периодично ще се прави оценка на постигнатите резултати и ще се правят промени в списъка на иновативните училища в България. Всяка година се приемат и нови кандидатури, които по предложение на МОН се гласуват от Министерския съвет. Предвижда се в бъдеще иновациите да бъдат обвързани и с финансова подкрепа.