Екипът на къща музей „Иван Вазов“ в Сопот с удовлетворение изпрати 2019 година, посветена на издирване, изучаване, събиране, съхранение, документиране и популяризиране културното наследство, свързано с Вазов и града. Обектът работи рекордните 360 дни през изминалата година и къща музей „Иван Вазов“, Радино училище, Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ" и Дядо Стоянова воденица посрещнаха 48000 посетители.
Направена е пълна инвентаризация на музейния фонд и паспортизация на 617 движими културни ценности. Музеят беше домакин на две Национални научни конференции и Национален ученически конкурс „Вазовата България“.
Много събития бяха посветени на годишнината от излизането на романа „Под игото“. Едно от тях е създаването на мобилна изложба, представена пред ученици от 10 български града. По време на Националната среща по мотото "Животът на първия български роман" доклади изнесоха 25 университетски преподаватели, музейни служители и учители. Валидирана беше илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.
Излезе от печат сборникът от първата Национална научна конференция „Детето, децата, детството (етнокултурни аспекти)“, проведена през 2018 г. През 2019 се състоя и втора конференция, като доклади и презентации показаха 30 университетски преподаватели, музейни служители и учители, сред които директорът, уредникът и музейният педагог на Къща музей „Иван Вазов“.
Къща музей "Иван Вазов" се гордее и с новата си образователна програма за най-малките. В трите детски градини бяха проведени уроци, посветени на културно-историческото наследство на Сопот, на Деня на народните будители и на българските традиции.
Музеят издаде и две детски книжки за оцветяване - „Аз рисувам възрожденски Сопот“ и „Народните будители“.
Не на последно място, беше номиниран за наградата „Училището в музея, музеят в училището“. Наградата се дава на културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.
Източник: Къща-музей "Иван Вазов" - Сопот.