Носител на Вазовата награда тази година е Георги Бърдаров. Той е географ, университетски преподавател, ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет, писател и сценарист.
Националната Вазова награда е учредена през 1970 г. от Община Сопот и Министерство на културата като израз на признание към паметта на родения в Сопот български поет и писател Иван Вазов. Връчва се ежегодно.
По традиция в къща музей Иван Вазов, кметът на Сопот Деян Дойнов връчи още Детската Вазова награда на Джоана Дехабре. С наградата на името на Съба Вазова бе отличена Мария Цънцарова.
Те засадиха борче в градинката до къщата музей.