Литературният критик, поет и публицист Иван Гранитски е тазгодишния носител на ежегодната национална литературна награда Иван Вазов. Призът бе връчен по време на тържественото честване на 166-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов в родния му град Сопот. Националната Вазова награда е учредена през 1970-та от община Сопот и Министерство на културата като израз на признание към паметта на големия български поет и писател.

Иван Гранитски бе единствения номиниран и единодушно избран от членовете на комисията за избор на носител на Вазовата награда. Той посочи, че Вазов е духовния хемоглобин на нацията и без неговата дейност за събуждане на българския дух, не би имало днешна България:

Иван Гранитски: "Трябва да се чете и препрочита Вазов, защото той не е само патриарха на българската литература, най-големият писател, а той е духовен учител на нацията, той е създател на храма на българската национална идентичност, на вътрешната светлина на расата на българите".
По традиция носителят на Вазовата награда засади дърво като символ на укрепване на духовната снага на България. По време на тържественото честване на 166-та годишнината от рождението на Вазов стана ясно, че неговият родственик доцент д-р Григорий Вазов с решение на общинския съвет преди две седмици е бил удостоен за почетен гражданин на Сопот. За БНТ той каза, че предстои да започне много сериозно и мащабно изследване на Вазовия род:
доц.д-р Григорий Вазов - "Целият род като израстване като взаимоотношения вътре в стария род, като връзки с цялото общество, като това което са допринесли за цяла България още никой не го е правил, защото кой може да каже какви са били взаимоотношенията между Владимир Вазов и Иван Вазов. Ще се види Вазов колко е по-велик, ще си види България колко е по-велика, ще се види града Сопот колко е по-велик......, защото при това изследване ще се стигне и до други родове в Сопот....."
Първите резултати от изследването се очаква да станат известни след една година.