През юни и юли две групи ученици от ПГ “Ген. Владимир Заимов” Сопот проведоха своя стаж в Португалия и Германия по проект „Нови предизвикателства в професионалното образование (2019-1-BG01-KA102-061571)“.
Училището има традиции в подготовката и изпълнението на проекти по програма "Еразъм +" в различни страни от Европейския съюз.

15 ученици от професиите Готвач, Организатор на туристическа и агентска дейност, Хлебар-сладкар, успешно положили тестове по английски език, преминаха допълнителна подготовка по чуждия език и по професионалната подготовка. В гр. Брага, Португалия, в рамките на 3 седмици, изучаваха специфичните за района и общите за Европа норми и изисквания за производството и сервирането на храни и администрирането в хотелите.

В немската столица 15 програмисти, използваха познанията си по писането на код и устройството на хардуера, за да разработят конкретни проекти за немски фирми. За първи път 10 учители участваха в проект по програмата, като проучиха немския опит в дуалната система на обучение.

На заключителна среща, която се проведе в учебния ресторант на ПГ “Ген. Владимир Заимов” бе представен своеобразен отчет по проекта от ръководителите на групите включващ кратки презентации. На отчета присъстваха родителите на повечето участници.

Европейската програма "Еразъм +" дава възможност на много български професионални училища да изпращат най-добрите си ученици, да получат знания и умения в реална среда, да изграждат професионални качества, да работят в екип и непозната обстановка, с мултиетнически традиции и да покажат българските дисциплина, толерантност, съпричастност и етичност.

Учениците и учителите се запознаха с историческите и културни ценности на съответната страна. Проектът приключи успешно, изпълнил поставените цели в него. Всички участници получиха сертификати за участие. Всяко семейство бе удостоено с благодарствено писмо от ръководството на училището и ръководителите на групите.

Срещата завърши с дегустация на традиционни специалитети от Португалия и Германия.