Административният съд в Пловдив определи като неоснователна жалбата на „Шато Вале Де Роз“ за ангажиране на административно-наказателна отговорност на кмета на Община Сопот Деян Дойнов, началника на сектора „Местни данъци и такси“ и частен съдебен изпълнител, ангажиран с казуса, съобщи ръководството на Общината.
Административният съд осъжда „Шато Вале Де Роз“ да заплати на Общината сумата от 300,00 лева, които представляват разноски за адвокатско възнаграждение за тази съдебна инстанция, както и да заплати 300 лева на началника на сектор „Местни данъци и такси“, които също представляват разноски за адвокатско възнаграждение за тази съдебна инстанция.
Това решение подлежи на обжалване в описаните от съда срокове.