ВМЗ - Сопот с номинация Работодател на годината 2016 Вазовските машиностроителни заводи в Сопот са номинирани
за отличието "Работодател на годината 2016" на Министерство на
труда и социалната политика, чрез Агенцията по заетостта.
Персоналът в държавното дружество вече надхвърля 4 200
души, като само през настоящата година новоназначените достигат
над 1 300. Средната работна заплата в оръжейницата стана около 950
лв., а за декември т.г. средното заплащане ще достигне 1400-1450
лева.
За втора поредна година, съгласно решение на Съвета на
директорите, всички работници и служители получават Коледна
надбавка в размер на една минимална работна заплата за дружеството
- 462 лева. Резултати дава и внедрената бонусна система.
Клауза за допълнително здравно застраховане на работниците
и служителите бе включена в Колективния трудов договор в
предприятието, като предвидената годишна премия по
застрахователната полица е в размер до 300 000 лева.
"Номинацията на Министерството на труда и социалната
политика - Агенцията по заетостта, е поредното признание за
изтичащата успешна за нас година. Работниците и служителите
във "ВМЗ" са най-важният актив на предприятието, а мотивацията
им за работа е ключова за успеха на "ВМЗ". Важно е да подчертая,
че е важен както броят на назначените досега хора, но и условията,
в които те вече работят. Благодаря на работниците, служителите
и ръководителите във "ВМЗ", които със стоя труд и упоритост
допринасят за възхода на комбината и неговото утвърждаване като
значим фактор в българската икономика. Уверен съм в
решителността на целия колектив на предприятието! Убеден съм,
че работещите в него ще продължат със същия устрем да
преодоляват трудностите и ще превърнат "ВМЗ" - освен в голям
производител, но и в най-иновативното предприятие в страната
ни.", каза по повод номинацията д-р инж. Иван Гецов - изпълнителен
директор на "ВМЗ".
13-ото издание на форума "Работодател на годината" и
официално връчване наградите на работодателите с най-големи
заслуги в приноса за борба с безработицата ще се състоят на
15.12.2016 година.