ВМЗ: До два месеца нови договори за две години работа в предприятието

Г-н Гецов, какви инвестиции направи ВМЗ през 2016 година и ще продължите ли?


Инж. Иван Гецов: ВМЗ направи големи по обем инвестиции през 2016 година. Близо 50 милиона са инвестициите, които направи ВМЗ пред последните година и половина. Трябва да отбележим, че през последните 25 години не са правени инвестиции в нито една сфера на дружеството. 2016 година се оказа решаваща в това направление и освен това ВМЗ отбеляза ръст на приходите около 400%. Днес предприятието няма нищо общо с това отпреди 2 години. Надяваме се, че вложените средства в инвестиции през 2018 няма да бъдат по-малко от тези през предходната година.

В какво инвестирате през настоящата година?
Инж. Иван Гецов: В момента се инвестира в области, които имат сравнително бърза възвращаемост. Целите, които сме си поставили са повишаване на производителността, подобряване условията на труд. В перспектива инвестициите ще се насочат и във всички важни дейности на предприятието, които биха модернизирали и придали европейски вид и поведение, за да може ВМЗ да бъде конкурентоспособно дружество и в условията на намалено търсене на нашето производство.

Има ли задължения предприятието в момента и колко дългове покрихте?
Инж. Иван Гецов: Към момента може да се каже, че вече нямаме дългове, приоритетно бяха покривани задълженията към държавните институции и такива, които генерират наказателна лихва. За последните две години изчистихме старите задължения, а именно и единствено аванси по сключени и изпълнявани към момента договори. По обем тези задължения са много големи. Към държавните институциите те са може би около 100000 лева, което е една много голяма сума, натрупана през последните 20 години.

Как се финансира ВМЗ сега?
Инж. Иван Гецов: ВМЗ към момента не разчита на банкови институции и заеми, тъй като се създаде достатъчен финансов ресурс. Всичко, което инвестираме е с наши средства и по този начин се чувстваме по-уверени за бъдещето си.

Каква е картината в предприятието в момента?
Инж. Иван Гецов: Имаме около 4700 работници и служители, които работят на двусменен и трисменен режим. Коефициента на рентабилност, постигнат от нас само за 2016 година е около 38%. Този факт поставя ВМЗ в едно от челните места в българската икономика по ефективност. Такава ефективност може да се постигне само при пълно оптимизиране на всички производствени процеси.

По какви нови изделия работите сега?
Инж. Иван Гецов: Работим за модернизация и подобряване характеристиките на нашите изделия, като паралелно с това активно усвояваме нови, непроизвеждани до момента. През последните две години бяха възстановени различни продукти, които в момента се реализират. Стремежът ни е да обогатяваме и разнообразяване нашето портфолио, което би позволило винаги да имаме някакви ликвидни изделия, които към дадения момент се търсят и ще ни позволят в условията на намалено търсене пак да сме рентабилни. Конкретно в момента се стремим да усвоим два натовски калибъра снаряди, все още работим върху тях. Те ще ни позволят да изпълняваме комплексно дадени поръчки, където има и различни продукти от производство от нас до момента.

Г-н Гецов, решихте ли проблема с липсата на квалифицирани кадри?
Инж. Иван Гецов: Този проблем се решава постепенно. Трудно се създава един кадър, мининум 5 години са необходими той да има стаж във фирмата ни, да има необходимата подготовка и в същото време самият той да има желание да се обучава и да повишава квалификацията си. Ние полагаме много усилия за създаване една нова генерация специалисти, които в близко бъдеще да се включат активно в развитието на дружеството. В момента тези, които могат и знаят са на преклонна възраст, необходима е замяна и приемственост на поколенията с плавен преход. Уверен съм, че най-тежките периоди на фирмата са вече в миналото.

След прекъсване от 10 години тази година вие обявихте и Стажантска програма. Има ли желаещи?
Инж. Иван Гецов: Вече имаме стажанти, които в момента са във фирмата, имаме и студенти, които се обучават и работят във ВМЗ. Те трябва да придобият техническите знания, които предоставя университета, но това не е достатъчно условие. Необходимо е да имат желание да търсят, да предлагат технически знания, да са будни, за да може да влязат в редиците на висококвалифицираните специалисти. Трябва да имат и леко патриотично и фирмено възпитание и лоялност към фирмата. Бих казал, че и това трябва да се поощрява непрекъснато, да бъде оценено по всякакъв начин.

Бих искала накрая да ви задам един по-общ въпрос. Има ли бъдеще, според Вас, Военнопромишленият комплекс у нас и в частност ВМЗ?
Инж. Иван Гецов: През последните две години Военнопромишленият комплекс в държавата изживява бум. Факторите за това са различни, те са основно външни и не зависят пряко от държавата ни, но трябва да се използват с максимална бързина. Военнопромишленият комплекс се възползва от това, което ни бе предоставено като възможност и затова бъдещето му е добро. Имаме бъдеще и перспектива и благодарение на разбирането и съдействието от държавата, в лицето на нашия принципал Министерството на икономиката и лично на министър Емил Караниколов. Мисля, че ВМЗ ще има бъдеще и все по-добри перспективи за развитие. В момента дружеството ни подготвя нови дългосрочни договори, които ще бъдат сключени до месец-два. Те ще ни гарантират една спокойна и ритмична работа в близките две години.

Г-н Гецов, какви инвестиции направи ВМЗ през 2016 година и ще продължите ли?
Инж. Иван Гецов: ВМЗ направи големи по обем инвестиции през 2016 година. Близо 50 милиона са инвестициите, които направи ВМЗ пред последните година и половина. Трябва да отбележим, че през последните 25 години не са правени инвестиции в нито една сфера на дружеството. 2016 година се оказа решаваща в това направление и освен това ВМЗ отбеляза ръст на приходите около 400%. Днес предприятието няма нищо общо с това отпреди 2 години. Надяваме се, че вложените средства в инвестиции през 2018 няма да бъдат по-малко от тези през предходната година.

В какво инвестирате през настоящата година?
Инж. Иван Гецов: В момента се инвестира в области, които имат сравнително бърза възвращаемост. Целите, които сме си поставили са повишаване на производителността, подобряване условията на труд. В перспектива инвестициите ще се насочат и във всички важни дейности на предприятието, които биха модернизирали и придали европейски вид и поведение, за да може ВМЗ да бъде конкурентоспособно дружество и в условията на намалено търсене на нашето производство.

Има ли задължения предприятието в момента и колко дългове покрихте?
Инж. Иван Гецов: Към момента може да се каже, че вече нямаме дългове, приоритетно бяха покривани задълженията към държавните институции и такива, които генерират наказателна лихва. За последните две години изчистихме старите задължения, а именно и единствено аванси по сключени и изпълнявани към момента договори. По обем тези задължения са много големи. Към държавните институциите те са може би около 100000 лева, което е една много голяма сума, натрупана през последните 20 години.

Как се финансира ВМЗ сега?
Инж. Иван Гецов: ВМЗ към момента не разчита на банкови институции и заеми, тъй като се създаде достатъчен финансов ресурс. Всичко, което инвестираме е с наши средства и по този начин се чувстваме по-уверени за бъдещето си.

Каква е картината в предприятието в момента?
Инж. Иван Гецов: Имаме около 4700 работници и служители, които работят на двусменен и трисменен режим. Коефициента на рентабилност, постигнат от нас само за 2016 година е около 38%. Този факт поставя ВМЗ в едно от челните места в българската икономика по ефективност. Такава ефективност може да се постигне само при пълно оптимизиране на всички производствени процеси.

По какви нови изделия работите сега?
Инж. Иван Гецов: Работим за модернизация и подобряване характеристиките на нашите изделия, като паралелно с това активно усвояваме нови, непроизвеждани до момента. През последните две години бяха възстановени различни продукти, които в момента се реализират. Стремежът ни е да обогатяваме и разнообразяване нашето портфолио, което би позволило винаги да имаме някакви ликвидни изделия, които към дадения момент се търсят и ще ни позволят в условията на намалено търсене пак да сме рентабилни. Конкретно в момента се стремим да усвоим два натовски калибъра снаряди, все още работим върху тях. Те ще ни позволят да изпълняваме комплексно дадени поръчки, където има и различни продукти от производство от нас до момента.

Г-н Гецов, решихте ли проблема с липсата на квалифицирани кадри?
Инж. Иван Гецов: Този проблем се решава постепенно. Трудно се създава един кадър, мининум 5 години са необходими той да има стаж във фирмата ни, да има необходимата подготовка и в същото време самият той да има желание да се обучава и да повишава квалификацията си. Ние полагаме много усилия за създаване една нова генерация специалисти, които в близко бъдеще да се включат активно в развитието на дружеството. В момента тези, които могат и знаят са на преклонна възраст, необходима е замяна и приемственост на поколенията с плавен преход. Уверен съм, че най-тежките периоди на фирмата са вече в миналото.

След прекъсване от 10 години тази година вие обявихте и Стажантска програма. Има ли желаещи?
Инж. Иван Гецов: Вече имаме стажанти, които в момента са във фирмата, имаме и студенти, които се обучават и работят във ВМЗ. Те трябва да придобият техническите знания, които предоставя университета, но това не е достатъчно условие. Необходимо е да имат желание да търсят, да предлагат технически знания, да са будни, за да може да влязат в редиците на висококвалифицираните специалисти. Трябва да имат и леко патриотично и фирмено възпитание и лоялност към фирмата. Бих казал, че и това трябва да се поощрява непрекъснато, да бъде оценено по всякакъв начин.

Бих искала накрая да ви задам един по-общ въпрос. Има ли бъдеще, според Вас, Военнопромишленият комплекс у нас и в частност ВМЗ?
Инж. Иван Гецов: През последните две години Военнопромишленият комплекс в държавата изживява бум. Факторите за това са различни, те са основно външни и не зависят пряко от държавата ни, но трябва да се използват с максимална бързина. Военнопромишленият комплекс се възползва от това, което ни бе предоставено като възможност и затова бъдещето му е добро. Имаме бъдеще и перспектива и благодарение на разбирането и съдействието от държавата, в лицето на нашия принципал Министерството на икономиката и лично на министър Емил Караниколов. Мисля, че ВМЗ ще има бъдеще и все по-добри перспективи за развитие. В момента дружеството ни подготвя нови дългосрочни договори, които ще бъдат сключени до месец-два. Те ще ни гарантират една спокойна и ритмична работа в близките две години.