Община Сопот уведомява, че на 16-ти юни, вторник, ще бъде извършена дезинсекция на зелените площи на територията на Общината с препарат Алфацип 60 СК, който е включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати.
Дезинсекцията е в изпълнение на Наредба №15/2004-та година за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.