Във връзка с постъпили запитвания до „ВМЗ” ЕАД, ръководството на дружеството уведомява, че в началото на тази година е завършила реализацията на проект за реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа. Това е довело до значителни икономии на водните ресурси използвани от военното дружество.
От ръководството посочват, че чрез реализацията на проекта е сложен край на спекулациите относно „вина” на предприятието за липсата на нормално водоподаване в Сопот през летните месеци.
Ръководството на завода напомня на заинтересованите, че от 2014 година и към момента ВиК Пловдив е операторът, който стопанисва, управлява и контролира водните количества /включително и необходимите за ВМЗ/ по ВиК мрежата в Пловдивска област.