ВМЗ планира договори за още 130 милиона Договори за още 130 милиона лева се очаква да бъдат изпълнени до края на годината във ВМЗ ЕАД - Сопот. Така най-голямото предприятие за боеприпаси у нас ще реализира рекордна печалба. Според финансовия отчет за деветмесечието на тази година ВМЗ - Сопот има 152 милиона печала от производството на специална продукция и надхвърли резултата за същия период от миналата година с 18 милиона лева. Тогава печалбата на дружеството бе 135 млн. лв.
За деветмесечието приходите на ВМЗ от продажби са малко над 400 млн. лв, което е с 97 млн. повече, отколкото преди година.
Разходите на завода са в размер на 248 млн. лв., с 80 млн. лв. повече спрямо деветмесечието на 2016 г.
Общият размер на задълженията е 87 млн. лв., което според отчета е с 65 млн. лева по-малко, отколкото към края на миналата година, и се дължи на значителното намаление на данъчните задължения и задълженията за социално осигуряване на дружеството.
Предприятието е направило и инвестиции в машини и съоръжения в размер на 22.7 млн. лева.
ВМЗ е най-големият работодател в региона, численият състав на дружеството вече е 4500 човека, сочи отчетът. Възходът на предприятието започна в края на 2015 г, а оттогава досега нараства, както обемът на произвежданата продукция, така и броят на работните места. От началото на 2017 във ВМЗ са постъпили близо 900 работници.