Посочените задължения от Новаков преди няколко дни в размер на близо 13 млн. лева са категорично манипулативни и абсолютно нереални, каза на пресконференция предишния кмет на община Сопот Веселин Личев. Той подчерта, че реалното задължение, което са оставили е около 5,7 млн.лева, но то се покрива с предстоящите постъпления от министерствата при приключване на европроектите, безлихвения заем и средствата преведени от ВМЗ. Личев посочи, че нито един лев нямаше да излезе от джоба на жителите на общината и показа всички документи, които удостоверяват реалните задължения оставени от предишната администрация. Съгласно предоставените документи от предишния екип става ясно, че зам.кметът Новаков е завишил драстично реалния дълг с около 7,1 млн.лева. Например Новаков посочва, че дългът оставен от предишната управа за пречиствателната станция е в размер на 4,8 млн.лева, а Личев показва документи, от които става видно, че е 2,8 млн.лева, Новаков твърди, че към фонд ФЛАГ дължимите средства са били 2 млн.лева, а Личев удостоверява, че са 975 хиляди лева, т.е. само в тази си част Новаков е завишил с 1 025 000 лева. Според настоящия зам.кмет, дългът към община Карлово за депо ТБО и фирмата за чистота е бил 700 000 лева и към неразплатени доставчици - 800 000 лева, но Личев е категоричен, че реалните задължения по чистота са били общо 417 хиляди лева, а към доставчици 70 000 лева. Междувременно на пресконференцията на зам.кмета Николай Новаков поискахме документи, удостоверяващи дългът на община Сопот в началото на мандата на Деян Дойнов, но ни бе предоставено единствено копие от сключеното споразумение с държавата за опрощаване на част от дълга на общината. Наваков посочи, че другите документи може да бъдат предоставени само, след като бъде внесено заявление в общината с искане за това. Вижте повече във видеото: