Според предишния градоначалник един от най - апетитните имоти, публична общинска
собственост се подготвя за продажба и това е пазарът в ж.к.Сарая.
„Входирани са докладни и за продажба на общински имоти в града на обща стойност над 300000 лева. Справка сочи, че всички докладни са съгласувани и одобрени от действащия общински съвет“, каза Личев. Той допълни, че за близо три
години няма нито едно питане за тези тревожни продажби. „Притеснението ми е и не само моето, а и на хиляди
граждани защо се стигна до разпродажба на общинското имущество за последните две години“,
коментира Личев. Според него продажбите се случват заради липса и невъзможност на усвояване
на евросредтва, многобройните заеми, които бяха изтеглени, което доведе до влизане на общината в
кредитна спирала и неправомерното разходване на целеви средства от държавата. Личев припомни, че
ликвидирането на каквато и да е общинска собственост е пагубно за всяка община. За тези
нарушения са сезирани държавните контролни органи и първите проверки са започнали.
„Очакваме бързи резултати“, заключи предишният градоначалник.