Община Сопот събира незаконна такса от 20 лв. за издаване на актове за раждане, за сключен граждански брак и за смърт, когато тези събития са се случили в чужбина. Със същата сума без правно основание се таксува и признаването на чуждестранни съдебни решения по Кодекса за международното частно право.
Таксата е заложена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Сопот, но противоречи както на Закона за местните данъци и такси, така и Закона за гражданската регистрация, които предвиждат подобни документи да се издават безплатно. Незаконосъобразното събиране на пари за тези услуги е констатирано от Окръжна прокуратура – Пловдив, която е сезирала Административния съд в Пловдив по казуса.
С решение на съда от 18 януари незаконните такси са отменени, а ако община Сопот държи на тях, може да обжалва пред ВАС./plovdiv-press.com