Тестват сирените на SKF на 1-ви Април

Тренировка на Локалните системи за оповестяване на „СКФ Берингс България“ ЕАД - гр. Сопот ще се проведе на 1 април в 11,00 часа. Тестът ще включва излъчване от сирените с акустични сигнали и гласови съобщения за оповестяване на бедствия, аварии, кризи и други извънредни обстоятелства.

Тренировката е в изпълнение на Писмо № 529000-1390, екз. 1 от 10.03.2020 г. на МВР и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението, съобщават от Община Сопот.