Във връзка със зачестили публикации в интернет-пространството по
отношение състоянието на Спортната зала на "ВМЗ" ЕАД Сопот, ръководството
на дружеството и синдикалните организации изразяват следната категорична
позиция:
Спортната зала функционира близо 50 години - период, в който
дружеството е поддържало и развивало спортни структури и е подпомагало
безусловно спортните клубове в региона, предоставяйки им възможност да
използват съоръженията в базата.
След дългогодишна експлоатация и съответни промени в
икономическото състоянието и структурата на ВМЗ, които е излишно да
припомняме, към момента Спортната зала е във влошено състояние, установено
от органите на Регионална здравна инспекция - Пловдив. С оглед на това се
налага същата да бъде затворена за ремонт. Възстановяването на съоръжението
във функционално състояние, в съответствие с нормативните изисквания, ще
отнеме време и изключителен финансов ресурс. Този период не бива да се
използва за повишаване политическата и обществена популярност на лица и
организации, които, освен безпочвени упреци и коментари по отношение на
проблема, не предлагат конкретни решения.
Съветът на директорите и оперативното ръководство на ВМЗ не намират
за адекватна реакцията на хора, извън предприятието и принципала, за определяне
съдбата на имот - 100% собственост на държавното дружество. В същото време
ръководството уважава и помни историята и функциите на обекта в годините
назад - в условия, коренно различни от настоящите.
Припомняме, че и в момента ВМЗ подпомага спортната дейност и
събития в региона, въпреки трудностите и предизвикателствата. Базата на стадион
"Металик" в Сопот се поддържа в много добро състояние, което е видно за цялата
общественост. Със съдействието на ВМЗ съоръжението е изключително
натоварено със спортни мероприятия. Също така, като най-голям
спомоществовател в района, ще окажем необходимото съдействие за неотложен
ремонт в знаковата културна институция в Сопот - Народно читалище "Иван
Вазов 1871".
Съдбата на спортните съоръжения на ВМЗ не трябва да бъде използвана
за користни, политически, лични или каквито и да е цели в условията на
неофициално започнала предизборна кампания. Бъдещето на базата изисква
обстойно обмислено, мотиврано и съобразено с настоящите условия решение.
07.08.2019 година От ръководството на ВМЗ