Общински съвет - Сопот, в изпълнение на свое Решение №282, взето с поименно гласуване с Протокол №47 на редовно заседание проведено на 28.06.2022 г., открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 година за Районен съд- Карлово от квотата на Общински съвет - Сопот.

За подробна информация за условията за кандидатстване, реда, правилата и
провеждане на процедурата, последвайте линка: ТУК!

Информация може да потърсите и на място в Общински съвет - Сопот, на адрес:

гр.Сопот, ул. “Иван Вазов“ № 57, ет.1, стая 15 или на телефони: 0897 777745 – Председател на Общински съвет – Сопот, 0889328832 – Секретар на Председателя на Общински съвет – Сопот.