Община Сопот обявява търгове за продажба на леки и тежкотоварни автомобили. Вижте графика на наддаванията:
Лек автомобил „Фиат Типо“ с рег. № РВ4333АК, състояние много лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена – 330 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 280 лв., цена на тръжната документация – 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 11.30 часа.
Лек автомобил „Рено 11 ТЛ“ с рег.№ РВ4775ММ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена – 330 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 280 лв., цена на тръжната документация – 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 11.50 часа.
Товарен автомобил „ГАЗ 66“ с рег. № РВ8330АМ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена – 1 050 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 840 лв., цена на тръжната документация – 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.10 часа.
Товарен автомобил „Шкода МТС 24” с рег. № РВ 6014АМ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена – 1 800 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 1 440 лв., цена на тръжната документация – 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.30 часа.
Товарен автомобил „ЗИЛ 157“ с рег.№ РВ8329АМ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена – 1 150 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 920 лв., цена на тръжната документация – 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.50 часа.
Ремарке за товарен автомобил с рег.№ РВ4098ЕМ, състояние задоволително с начална пазарна тръжна цена – 750 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 600 лв., цена на тръжната документация – 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 13.10 часа.
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 21.01.2019 г. до 08.02.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 08.02.2019 г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.
Депозита за участие, определен за всяко МПС, се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.
Оглед на МПС – тата може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 21.01.2019 г. до 08.02.2019 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.
В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.
Повторен търг ще се проведе на 26.02.2019 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в търга от 15.02.2019 г. до 22.02.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 22.02.2019 г.

Източник: Plodvidnow.bg