Кметът на Сопот изпрати сигнал до институциите относно твърденията на Борис Ячев    "Обръщам се към Вас във връзка с медийни изяви на г-н Борис Ячев, Председател на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към НС, направени в периода 06 – 08 март 2019 г., в които той твърди, че настоящото ръководство на Община Сопот неправомерно е похарчило 6,5 милиона лева, осигурени от предходното управление, и че са налице съмнения за корупционни практики. „Неговата“ комисия е поръчала на Агенцията за държавна финансова инспекция извършване на проверки, в резултат на които са съставени 14 (четиринадесет) акта за нарушения. Г-н Ячев публично съобщава, че по негова информация в Окръжна прокуратура – Пловдив има досъдебно производство срещу известен извършител, на когото предстои повдигане на обвинение. Действията на г-н Ячев са провокирани от сигнал, постъпил преди 5 месеца от инициативен комитет от гр. Сопот.
В публичните изяви, с чието съдържание можете да се запознаете по-долу, г-н Ячев не излага мнение или становище, а факти, представени като съществуваща даденост.
Налице е разпространение на манипулирана, полуистинна или неистинна информация.
Предходното ръководство не е осигурило 6,5 милиона лева през 2015 г. в полза на Община Сопот. Напротив – то осигури 13 млн. лв. задължения и доведе общината до състояние на фалит чрез незаконно изпълнително дело. В началото на месец февруари Община Сопот прие бюджета за 2019 г., който е достъпен на сайта и ясно показа, че размерът на задълженията е намален и в момента е 1 200 000 лв.
Тежкото финансово състояние, което наследих, поведе до взимане на много тежки решения, тежка съвместна работа с Министерство на финансите, проверки от институции на дейността на предходното и на настоящото управление на община Сопот. Агенцията за държавна финансова инспекция издаде 10 (десет) акта, но нито един от тях не е приключил със санкционно наказателно постановление, което да е влязло в сила. Напротив – към момента няма наказателно постановление, влязло в сила, а по 9 от тези 10 акта има прекратяване на преписките от самата АДФИ.
Има много досъдебни производства, но няма как да се манипулира независимата съдебна власт от представител на законодателната, защото Конституцията е установила разделение на властите. Представителна законодателната власт в ролята си на председател на парламентарна комисия борави с информация, която представлява следствена тайна и я разпространява публично.
Изявленията в двата репортажа поставят следните въпроси:
1. Нарушение на парламентарната етика ли публичното разпространение на невярна или полувярна информация по отношение на община Сопот?
2. Защо не е потърсен контакт с настоящото ръководство на община Сопот, което е напълно легитимно избрано от гражданите и към момента изпълнява задълженията си.
3. В ход ли е предизборната кампания за Местни избори 2019 и публичното оронване на престижа на Община Сопот част от нея ли е?
Аз, в качеството си на кмет на Община Сопот, но също и като отговорен, честен и достоен човек, както и всички членове на екипа ми сме готови да дадем цялата необходима информация на всички органи и заинтересувани страни, както сме го правили досега, за разобличим всяко обвинение срещу дейността на общината, да изясним всяка неточност и да разсеем съмнения, ако такива са налични. В своята работа се стремим към благоденствие за града и неговите граждани, но винаги спазвайки върховенството на закона.
Ако желаете да се запознаете със съдържанието на публичните обвинения към Община Сопот, можете да ги намерите в следния линк:
Считам, че Конституцията и законите на Република България следва да бъдат съблюдавани."
Сигналът е изпратен до председателя на Народното събрание, главния прокурор, антикоруционната комисия, АДФИ, Сметна палата, НСОРБ, Комисията за противодействие на корупцията, национални и регионални медии.