Глобиха ВМЗ, не мерили какво изхвърлят комините Държавното ВМЗ ЕАД отнесе глоба от инспекторите на РИОСВ-Пловдив. От оръжейницата не извършвали задължителните периодични измервания на вредните емисии във въздуха, които заводът отделя. Първоначално санкцията по Закона за чистотата на атмосферния въздух била в максималния предвиден размер от 2000 лева, но след намесата на съда била намалена наполовина.
Проверяващите от Регионалната инспекция по околната среда и водите пристигнали в Сопот на 24 април миналата година. Те извършили комплексна екологична проверка на една от площадките на ВМЗ. Проследили как замерва влиянието на производствените дейности водосборите в съседство, въздуха и почвата. Обследвани били отпадъчните води, различни химични вещества и смеси.
Вниманието на инспекторите било привлечено от централа с три котела, която се намирала на площадката. В работен режим били два от тях, а третият бил ползван като резерв. Спрямо закона комините към котлите представлявали „неподвижни източници на замърсяване на въздуха“.
Било установено, че за периода от месец март 2015 г. до момента на извършване на проверката котлите работели съгласно нуждите на производството, но дружеството не било провеждало собствени периодични измервания на вредностите. Според Закона за чистотата на атмосферния въздух ЕАД-то следва на всеки две години поне веднъж да извършва измервания на замърсяванията от комините, както и при всяко спиране и пускане в експлоатация след извършване на ремонтни дейности. Резултатите трябва да бъдат изпращани до РИОСВ. Такова измерване е следвало да се извърши през месец март 2017 г., но не е направено.

Протоколи за извършено собствено измерване за процесния период не били налични в РИОСВ, такива не били представени и в хода на проверката, при която присъствал и ръководителят на отдел „Екология“ към ВМЗ.
Заради липсата на собствен контрол над вредните емисии във въздуха дружеството било санкционирано с акт в максимален размер. Той бил връчен на 17 май. Междувременно в завода било извършено собствено измерване на вредните емисии, а резултатите от него били изпратени до РИОСВ. По време на проверката не било констатирано надвишаване на нормите на допустими емисии.
Един месец по-късно дружеството атакувало наказателното постановление пред районния съд в Карлово. Юристите поискали намаляване на глобата, тъй като веднага след проверката извършили замерване, което не констатирало превишено замърсяване. Магистратите взели предвид това, но отбелязали, че ВМЗ има наложени и други санкции за неспазване на екологичното законодателство. Затова съдът решил, че имуществена санкция в размер около средния е адекватна, и намалил глобата на 1000 лева.
Наш репортер потърси становището на ръководството на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, но получи отказ за коментар на този етап, тъй като в завода били затрупани от работа. "Марица" очаква коментар на дружеството на по-късен етап.

Източник: Марица.бг