Какво ще бъде бъдещето на лечебното заведение в Сопот все още няма яснота. Дебатите по този въпрос продължиха и днес на свиканото заседание на Постоянните комисии към местния парламент с единствена точка да бъде разгледан доклада на временната комисия за състоянието на болницата и плана за нейното оздравяване.
Заседанието бе водено от зам.-председателя на Общинския съвет Анелия Бочева, тъй като председателят Нели Пенева се е наложило да отсъства по здравословни причини. В хода на дебатите зам.-кметът Николай Новаков каза, че заседанието няма правна стойност, тъй като няма кворум на комисията по бюджет и финанси.

След кратка почивка, Бочева предложи да изберат кой да води заседанието и то да продължи, въпреки липсата на кворум на една от постоянните комисии и като бъдат изслушани главния счетоводител и управителя на болницата, които бяха там.

"Дори и да не бъде изградено становище тук са д-р Анастасов и главния счетоводител. Ние трябва да чуем какво мислят те по доклада и плана за оздравяване", каза общинският съветник Любомир Джапаров. След което думата бе дадена на тях, но се оказа, че докладът не им е бил предоставен и те не са запознати с него. Това предизвика отново недоволство в повечето от съветниците.

Председателят на временната комисия Фратьо Куртев заяви, че е внесъл доклада до председателя на Общинския съвет и до кмета на Общината, но той самият няма право да го предостави, а това е работа на Общинския съвет.

Междувременно стана ясно, че в доклада се предлага спешна актуализация на бюджета на Общината, за да може с 50 000 лева да се завърши ремонта на санитарните помещения в болницата, да бъдат заложат в бюджетите за следващите 2 години по 250 000 лева за капиталови разходи и апаратура и в срок от 3 месеца дружеството да кандидатства за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 1,5 млн.лева.

" Болницата преди да правим каквото и да било трябва да си отговорим кой ще управлява след 25 дни. Имам плана и знам как трябва да се случат нещата. Ние имаме голям юридически проблем, който ще доведе до финансов. Предложих да се създаде Специализирана комисия към Общинския съвет.
Имаме 2,1 млн.лв, общината ги дава, но няма кой да ги подпише", каза Новаков и добави, че това в крайна сметка не е разбрал заседание ли беше или вечеринка.

"Не може по толкова важен въпрос за болницата да няма кворум на общински съветници във всички комисии. Несериозно е. После ще кажат, че за 1,5 млн. лева ипотека на болницата, Новаков и Анастасов искат да вземат болницата. Не, заявявам, че нямам такова желание", посочи зам.-кметът.

Главният счетоводител на лечебното заведение посочи, че още през април месец е внесла до Общинския съвет писмо за подкрепа, за да може да подаде декларация до НАП за данък печалба за миналата година в размер на 20 000 лева, но решение няма.

"Срокът е до 30-ти юни, ако това не я внеса, не само че ще загубим тези пари, но има и много сериозни санкции. Все чакам Общинският съвет за взимане на решения", коментира още главният счетоводител на болницата в Сопот.