Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, кметът на Сопот затваря детски градини на територията на Общината в срок до 26-ти март включително.
Заради повишена заболеваемост присъственият образователен процес временно се преустановява.
Ситуацията се следи своевременно от кмета на Общината, отговорните власти и образователните институции.