Министърът на икономиката отговори защо не бяха дадени великденски бонуси във ВМЗ

"ВМЗ Сопот работи на този етап в изключително трудни и необикновени условия", посочи в писмен отговор министърът на икономиката на депутатски въпрос за неизплатени Великденски добавки.
Според Емил Караниколов пред ръководството на дружеството стои нелеката задача да осигури от една страна работа, което е свързано със сключване на нови договори и изпълнение на ангажиментите на оръжейницата по съществуващи вече контракти в изключително тежка международна, икономическа, транспортна и режимна обстановка, а от друга страна - да запази работниците и служителите си като създаде условия за безопасността им в наложилата се епидемична ситуация.

Той посочва, във ВМЗ са осигурени индивидуални защитни средства и дезинфектанти за всички звена и работници с цената на допълнителни финансови разходи, които ще продължат до приключване на извънредното положение. Същевременно, отбелязва министърът, приемането на продукция се извършва при допълнителни ограничения и рестрикции, които в някои случаи са неизпълними и водят до отлагане на плащанията по сключени и изпълнени договори.Произвежданата от ВМЗ продукция е изцяло за износ, което в тези условия предопределя голяма степен на непредсказуемост относно бъдещите приходи на дружеството, напомня още министърът и посочва, че в почти всички държави в света голяма част от определените бюджетни средства за отбрана се пренасочват към ресурса за борба с коронавируса.