За втора година ВМЗ отчита увеличение на приходите

С 23% се покачват приходите на ВМЗ, който произвежда различни боеприпаси. Около четвърт от продажбите на сопотския завод са от пряк износ, а останалите малко над 35 млн. лв. са от износ чрез местен контрагент ("Кинтекс").

Печалбата обаче намалява с близо една трета заради увеличените разходи. Най-голям ръст има при разходите за суровини и материали, както и за персонал. Последното вероятно означава, че заплатите са били увеличени, тъй като заетите в завода през първото тримесечие са били с около 120 души по-малко от средното за 2019 г. - общо 3784 души.


От баланса на предприятието се вижда, че нарастват дълготрайните материални активи (сгради). В началото на март ВМЗ отвори нов цех за автоматично пълнене на боеприпаси на площадката си в Иганово, в който по данни на компанията са инвестирани 25 млн. лв. собствени средства.