Правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение по смисъла на Конституцията, заяви финансовият министър Владислав Горанов след извънредното заседание на МС.

Идеята на заседанието е била да се разгледа законопроект, който да регламентира част от нормите, въведени със Закона на извънредното положение, които да продължат да действат и след отпадането на извънредното положение, което изтича на 13 май.

Принципът, който е следван е да се запазят всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот - програмите на социалното министерство някои ограничения в стопанския оборот и някои норми, които да дават възможност за по-плавно преминаване през епидемиологичната обстановка.

Предложено е за голяма част от нормите действието им да е два месеца след изтичане на извънредното положение.

Законопроектът, одобрен от правителството и който ще бъде внесен в НС е за изменение и допълнение за Закона за здравето.

С преходни и заключителни разпоредби на закона се изменя и Закона за извънредното положение, поясни още Горанов.

От думите на Горанов стана ясно, че управляващите са се обединили около това, че трябва да се преминава към действия, свързани към постепенно възстановяване на социално-икономическия живот.

Надявам се преди изтичането на извънредното положение с нашите коалиционни партньори и партиите, които ни подкрепят да приемем този закон, който да даде перспектива за постепенно възстановяване на живота след пандемичната обстановка, добави още Горанов.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обясни, че независимо от това, че няма да продължи извънредното положение продължават да важат противоепидемични мерки.Това налага промяна в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

Предвижда се министърът с наредба да определи условията и реда за изолацията на болните от заразни болести, на заразоносители, карантина на контактните и на лицата, които са влезли в страната от други държави.

Дава се правомощие на министъра на здравеопазването да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди и противоепидемичните мерки в страната или нейни региони с цел защита живота и здравето на българските граждани.

Превежда се конкретните мерки да се определят с акт на здравния министър по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на РЗИ.

Продължават и мерките в закона за извънредното положение, насочени към стопанския живот и социално икономическите мерки, обвързани със сроковете на действие на извънредното положение, обясни министър Горанов.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов обясни, че много ясно се разделя характеристиката на актовете, които се издават от министъра на здравеопазването - актовете с общо действие, както и тези, които се квалифицират като нормативни и административни актове. Предвидено е да има съответно обжалване като Административният съд е длъжен в двумесечен срок да разгледа постъпилите жалби срещу отделните актове.

Отхвърлено е предложението обжалването да бъде едноинстанционно. Възприето е разбирането, че обжалването ще бъде на две инстанции.

По отношение измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение министърът насочи внимание към дебата, свързан с чл. 5 по отношение на налагането възможността или невъзможността да се налагат запори по отношение на вземания от кредитори.

В текста, който е предложен на МС, се е предвиждало продължаване на забраната за налагане на запори само върху трудови възнаграждения и пенсии. Премиерът е изразил становище, че действащият текст в Закона за извънредното положение не трябва да се променя. И в срока на действие на последващите мерки за преодоляване на разпространението на вируса трябва да остане забраната за налагане на запори.

Предвидени са множество изменения и конкретизации на действащите норми в социалния пакет за защита. Възприети са изцяло предложенията на Министерство на труда и социалната политика. Някои от мерките не се ограничават до два месеца, а са в срокове, които са по-дълги.

Част от измененията в другите закони потвърждават и удължават сроковете във връзка с документите на чужденци, пребиваващи в България, по отношение на мерките, които са приети в Кодекса на труда и във връзка с неплатения отпуск, по отношение на Кодекса за социално осигуряване, Законът за държавния служител и по отношение на учениците.

През учебната 2019-2020 година в края на четвърти и десети клас не се провежда Национално външно оценяване по чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап. Степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците по решение на министъра на образованието и науката може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година.

Приемането на ученици от обединените училища в 11 клас за тази учебна година се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети, от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Потвърждават се голяма част от мерките в областта на държавната собственост, Закон за развитие на културата, Закон за културно наследство. Приети са нови мерки по отношение пречистване на водоизточниците, мерки за осигуряване електроподаване на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, които са били предприети в основния Закон за извънредното положение, включително и Законът за корпоративното облагане.

По отношение спиране на давностните срокове, министър Кирилов уведоми, че не са предвидили продължаване при временния двумесечен период. След 12 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния й обем и обхват.

Единствените ограничения, които частично ще останат са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които няма да могат да налагат запори, както и да извършват дейности, свързани със събиране на задължения.

По отношение на действията на нотариуси, съдии по вписвания, длъжности лица по регистрация се възобновява дейността в пълен обем.

Министър Росен Желязков обясни, че приетият днес проектозакон не обхваща всички случаи за преодоляване на последиците. Това е рамка за връщането към нормалността в икономически, политически и стопански оборот у нас.

Ограничителните мерки се концентрират само и единствено в министъра на здравеопазването. За това те са изчерпателно изброени и подходът е изменителни текстове.

Предстоят решения на отрасловите съвети и на Националният съвет за национално сътрудничество.

Мярката 60 на 40 ще продължи своето действие до 30 юни.