Във връзка и с очаквания увеличен прием на заявления за тяхната подмяна, с цел предотвратяване струпването на голям брой граждани пред гишетата на звената „Български документи за самоличност“, ОДМВР Пловдив призовава гражданите да пристъпят към подмяна на личните си документи преди изтичането на крайния срок на тяхната валидност.

От пресцентъра на МВР Пловдив напомнят, че всички български граждани с постоянен адрес на територията на цялата област Пловдив могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт – обикновена услуга (до 30 дни) във всяко звено „Български документи за самоличност“ на областната дирекция независимо от това, къде лицето постоянно живее.
Заявления за бърза и експресна услуга се подават само в сектор БДС на ОДМВР Пловдив.

Готовите документи се получават, там където са подадени заявленията.

Всеки български гражданин, притежаващ български валиден квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт по електронен път на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg
ВАЖНО!

§10, ал.2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.
срокът на валидност на личните карти, който изтичаше в периода от 13.03.2020г. до 31.10.2020г., бе удължен с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Р България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.
§10, ал.3

Срока на валидност на СУМПС, който изтичаше в периода от 13.03.2020г. до 31.10.2020г., се удължи с 6 месеца. За срока на удължаването СУМПС е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на МПС само на територията на Р България. По искане на лицето ново СУМПС може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.