Представители на близо 300 неправителствени организации, физически и юридически лица в сферата на туризма и съпътстващите го сектори, които влязоха в Обединение „Бъдеще за туризма“, подкрепиха отворено писмо до правителството и парламента. Предложеният пакет от мерки има за цел да извади фирмите от първоначалния шок чрез различни краткосрочни пазарни решения с минимален риск за фиска.

Организацията предлага временно отлагане на осигурителни плащания, гратисен период върху кредитите и лизингите, целеви финансов ресурс с цел гарантиране ликвидността и безвъзмездно финансиране на 80% от Фонд “Работна заплата”. Според организацията, извънредното положение налага отлагане влизането в сила на промените в Наредба Н-18/2018 г. Фирмите от бранша настояват платените от потребителите суми за неосъществени пътувания да се възстановяват под формата на ваучер, споразумение за отложено пътуване и с връщане на парите в случай, че първите две опции не бъдат използвани в срок до 12 месеца. Браншът е категорично против с пари на клиенти да се покриват загуби и щети, които нямат нищо общо с настъпилата криза.

Обединение „Бъдеще за туризма“ бе създадено в края на март и консолидира позицията на близо 20 браншови организации, професионални сдружения и обединения от заинтересовани физически и юридически лица – част от туристическата индустрия в България. То обединява над 250 000 български граждани, пряко заети в туризма и съпътстващите го сектори.