Маските в класните стаи няма да са задължителни Учениците ще влязат в класните стаи на 15-ти септември. В сутрешния блок на БНТ министърът на образованието съобщи, че се обсъждат два варианта за реакция по време на учебната година.

Около 1400 ученици ще прекрачат прага на столичното 125-то училище на 15-ти септември. Заради епидемията ще има нова организация на учебния процес.

"Различните випуски започват по различно време началото на учебния ден. Като първата цел е да няма струпване на входа на училището от много деца", каза Венелина Николова - директор на 125 СУ "Боян Пенев".

За да се избегнат срещите на много ученици в коридорите, различните класове ще имат различни междучасия. Учениците няма да обикалят кабинетите. Те ще се превърнат в класни стаи.

"Учителят ще влиза при тях. Всяко дете ще си стои на своето работно място. Няма да се премества", каза Венелина Николова - директор на 125 СУ "Боян Пенев".

В зависимост от броя на заразените в дадена област ще се решава дали училищата там да преминат на електронно обучение.

"Както и ако има едно дете в класа, съответно пък паралелката ще излиза под карантина", каза Вълчев.

Не е ясно как един учител ще може да преподава на клас под карантина и да влезе в час при паралелка, която е в училището.

"Учителят, ако разполага с лаптоп, може в един клас да влезе присъствено, а другия час да го кара дистанционно през своя лаптоп. Но за съжаление ние нямаме осигурени средства за компютри индивидуални на всеки учител", каза Венелина Николова - директор на 125 СУ "Боян Пенев".

Средства за нови компютри и пречистватели на въздуха ще бъдат осигурени каза министърът на обрзованието. По преценка на родителите деца с хронични заболявания ще могат да учат само дистанционно.

"Често пъти родителите не успяват да поставят онези граници, които учителите през своите педагогически опит и правоспособност успяват да наложат", каза психологът Младен Владимиров.

Маските в класните стаи няма да са задължителни.

"Но в общите помещения, където се смесват деца от различни паралелки в съответствие с тази стратегия, която избрахме за невзаимодействие между паралелките, ще бъде задължително носенето на маски", каза министърът на образованието и науката.

Обсъжда се възможността изследвания за детска градина да се изискват само от децата, които постъпват за първи път. Всички ученици ще трябва да представят резултат от профилактичен преглед и здравен картон в училището. Вероятно срокът за това ще бъде удължен.

"Няма нужда да става в рамките на седмица. Спокойно можем да удъжлим този период до месец. А ако всички те за една седмица трябва да минат и през личните си лекари и след това да представят тези документи на лекар или сестра в училище, това ще създаде струпване", каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

В училищата и детските градини трябва да има строг сутрешен филтър, каза Кунчев. А директорите разчитат на отговорността на родителите.