Експерти от РИОСВ-Пловдив изпратиха за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора две бедстващи птици от защитени видове. Керкенез със счупено крило и горска ушата сова с наранено око. Това бе съобщено от пресцентъра на регионалната инспекция. Птиците са били намерени в района на гр Пловдив и са прибрани вчера, след като екоинспекцията е била алармирана чрез „зеления телефон“.

Керкенезът, наричан още черношипа ветрушка и горската ушата сова са защитени видове, които са включени в Приложение № 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екзеплярите, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лв.

От екоинспекцията посочиха, че през пролетния сезон зачестяват сигналите към за паднали от гнездa наскоро излюпени сови.

"Когато става въпрос за спасяване на бебета-птици, на първо място трябва да се знае, че не всеки случай се отнася за бедстващ екземпляр. В настоящия период малките на горска ушата сова се учат да летят самостоятелно и често падат от гнездата. Родителите им ги откриват и продължават да се грижат за тях. Това не е повод за притеснение, защото малките птици не са ранени и няма нужда да бъдат изпращани в Спасителен център", обясниха от РИОСВ Пловдив. От препоръчаха, когато бъдат открити малки птици, да се поставят върху клон на дърво или на покрива на сграда в района, където е намерена, за да може родителите им да се погрижат за тях.