Всеки втори се пита какво ще стане, ако не отиде до урните днес.
В Изборния закон не са упоменати санкции за избиратели, които са решили да не гласуват или просто нямат възможност да го направят.
Единствената, но сериозна последица е, че ако един избирател два последователни пъти не гласува в един и същи вид избори, на третия път няма да фигурира в списъка на избирателите с право на глас.
Ако избирателят даде своя вот на един от двата тура на президентските избори, ще се брои, че е изпълнил гражданския си дълг.
Изборното законодателство предвижда избирателят да не бъде санкциониран, че не е гласувал, ако представи на общинската администрация документи, че това е станало по уважителни причини.