Синият талон и екостикерите може да отпаднат Синият талон да отпадне от шофьорската книжка като напълно ненужен, предлагат 19 депутати от “Демократична България”, които внесоха проект за изменение на Закона за движение по пътищата.
В него се предлага и отпадане на въведените наскоро екостикери, както и всички стикери за техническа изправност. Първи от вносителите се е подписал Ивайло Мирчев,който е шеф на новата парламентарна комисията по дигитализация и електронно управление.

В мотивите за махане на шофьорския талон е посочено, че е ненужен, тъй като съществува централизиран регистър, достъпен от служителите на МВР.
"Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление. Процедурата създава сериозни неудобства на гражданите, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на шофьора", пише още в мотивите.
Проект за махане на синия талон с близки аргументи внесоха и депутати от групата ИБГНИ. В проекта на „Демократична България” се предлага още и отпадане на екостикерите с чип, понеже са скъпи и излишни. Предлага се данните за екологичните категории на автомобилите да се въведат в централизирана база и да няма никакви лепенки за технически прегледи. Смята се, че информацията от чипа може да бъде четена дистанционно и от неоторизирани лица, с данните за автомобила да се злоупотребява.
Те смятат, че синият талон няма как да служи за мотивация за заплащането на пътните глоби.
"Лошата събираемост не може да се наказва допълнително, като се създават пречки за всички граждани в Република България, със съмнителен ефект от прилагането им. Създава се и допълнителен корупционен механизъм на проверяващите на пътя за "осигуряване" на прозорец и невписване на допълнително постановление", посочиха депутатите.