Във връзка с изпратеното от Агенция пътна инфраструктура писмо, с което се разпорежда преустановяване на ремонтни дейности по отношение на обекти, стопанисвани от АПИ на територията на Южен централен район, Областна администрация – Пловдив незабавно предприе мерки, целящи недопускане забавянето или преустановяването на работата по тези обекти.

Ръководството на Областна администрация полага последователни усилия по преодоляване забавянето и изчистване на противоречията по ключови за област Пловдив пътни обекти, включително, но не само път Лилково–Ситово и Околовръстен път. В рамките на настоящия случай бе проведена спешна работна среща с Директора на Областно пътно управление инж. Бакърджиева и ръководството на „Европейски пътища“ АД, на която се очерта като приоритет завършването на обект Ситово–Лилково, както и продължаване работата по Околовръстен път.

Бакърджиева пое ангажимент да състави още днес Комисия, която да изготви доклад до АПИ относно степента на завършеност на обектите, както и да обоснове необходимостта и целесъобразността от приключването на пътя Ситово - Лилково до края на месец септември.

От областна администрация заявиха, че разпореждането на Председателя на УС на АПИ е самоволно действие, което не кореспондира с цялостната политика на ръководството на МРРБ, в резултат на което са предприети незабавни коригиращи мерки с освобождаването от постовете им не само на инж. Минчев, но и на инж. Денчев като член на Управителния съвет.