МОСВ: Няма забрана за отопление с дърва и въглища Няма европейска директива, която да налага забрана на отоплението с дърва и въглища от 2016 г. На МОСВ не е известно да се водят разговори за въвеждане на такава.
Нещо повече – ако темата бъде повдигната, министерството ще бъде твърдо против, заявява от пресцентъра на екоминистерството. Категоричното становище и политика на МОСВ е да се подобрява състоянието на въздуха не чрез забрани, а чрез стимули, отчитайки социално-икономическото положение в страната, заявяват още от министерството на Ивелина Василева и уточняват, че от 1 януари 2022 г. ще има промяна в изискванията към отоплителните уреди.
Тогава битовите уреди на твърдо гориво ще трябва да отговарят на Директива 2009/125/ЕО, но този нормативен документ не определя изисквания към уредите, пуснати на пазара преди тази дата. И съответно няма претенции към продължаване на тяхната употреба. Компетентно по прилагането на изискванията на Директива 2009/125/ЕО е Министерство на икономиката. Изискванията се определят от прилагащ регламент 2015/1185, който засяга битовите отоплителни уреди под 50 киловата. На тази мощност практически отговарят всички домашни отоплителни уреди.
Регламентът определя екологични изисквания към тях, включително за енергийна ефективност и за нивата на изпусканите емисии на замърсители като фини прахови частици, органични газообразни съединения, въглероден оксид, азотни оксиди. Регламентът няма пряко отношение към вида на използваните въглища, нито към печките, с които се отоплява населението. Важен за потребителите на този етап е фактът, че след 1 януари 2022 г. „печките“, които се пускат за продажба на пазара, трябва да отговарят на посочените в регламента изисквания.
МОСВ препоръчва на гражданите, които планират да подменят отоплителното устройство в дома си преди посочената дата, при избора му да се поинтересуват за нивата на емисии на вредни вещества в атмосферата и да изберат най-щадящото околната среда.