Михаела Буюклиева ще бъде ръководител на наказателното отделение на съда, а Надежда Желязкова – ръководител на търговското отделение.

Назначаването им е след решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от април 2020 г.
На церемонията по встъпването на заместник-председатели на Апелативен съд – Пловдив, Михаела Буюклиева и Надежда Желязкова, подписаха акт за встъпване в длъжност. Председателят на съда Магдалина Иванова приветства новите си заместници с добре дошли, като им пожела здраве и професионални успехи.

До назначаването им като заместник-председатели Михаела Буюклиева и Надежда Желязкова са работили като съдии в Окръжен съд – Пловдив. Двете са възпитаници на Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и имат най-високия ранг в съдебната система -„съдия във ВКС и ВАС“.