Местата за настаняване - хотели, къщи за гости и други, които са вписани в Националния туристически регистър, вече могат да заявят отпускане на средства по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на военните действия в Украйна, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

Съгласно Решение на Министерски съвет желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълнят необходимете приложения и да го изпратят на следния имейл: [email protected]

Пълната информация и образци на нужните документи могат да бъдат намерени в сайта на Областната администрация на Пловдив или на
страницата на Министерството на туризма.