С ограничаването на свободното придвижване между населените места във връзка с COVID-19 правителството на Република България следва да предприеме необходимите стъпки за това да удължи срока на валидност на винетните стикери. Това заяви председателят на Управителния съвет на Европейския център за транспорни политики.
Ето какво гласи още становището:

"С настоящото бихме искали да обърнем внимание на това, че с ограничаване на свободното придвижване между населените места във връзка с COVID-19 Правителството на Република България следва да предприеме необходимите стъпки за това да удължи срока на валидност на винетните стикери. В новата ситуация голяма част от българските граждани няма да могат да използват свободно републиканска пътна мрежа, което е наложителна и разбираема мярка, изискваща обаче взимането и на допълнителни решения.
Наясно сме, че ще възникнат много въпроси, сред които най-важният е срокът на валидност на кои винетни стикери следва да бъде удължен съобразно периода на действие на забраните. Призозаваме да се приложи гъвкав и адекватен подход за оценка, за да се гарантира, че няма да има ощетени.
Сред основополагащите принципи на Европейския съюз е свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. В ситуация на извънредно положение обаче, когато се налага част от правата на гражданите да бъдат ограничени, особено възможността да се придвижват свободно, би следвало да се вземат и необходимите мерки за вече платената услуга, която не може да се използва, потребителите да бъдат компенсирани, в случая с удължаване срока на валидност на винетните стикери.
С настоящото се обръщаме към Министерския съвет и Националния оперативен щаб и настояваме темата да бъде разгледана". Trafficnew.bg