Вижте условията за безлихвен заем от 4500 лева

Безлихвените заеми от държавата в размер на до 4500 лева тръгват в понеделник. Първата банка, която е подписала споразумение с държавната Българска банка за развитие, е Общинска банка. Тя започва да приема документи от 27 април. Два дни по-късно в програмата се включва и Инвестбанк. Интернешънъл Асет Банк ще разглежда документи от 4 май, а Първа инвестиционна банка – от 5 май. Още осем банки са изявили желание да раздават държавните заеми.

Кредитите са с лихва 0 и без такси, комисионни и неустойки. Имат гратисен период между 6 и 24 месеца. Срокът за връщането им е 5 години. От тях могат да се възползват както самоосигуряващи се лица, така и работещи по трудов договор.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Кандидатите за парите трябва отговарят на няколко условия: да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията, да са имали трудов договор поне 6 месеца преди това и да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения. Допълнително изискване е кредитоискателите да имат отработени поне пет работни дни в месец март,/ ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск/, поясняват от ББР.