Носенето на маска е задължително в обществения транспорт, в аптеки и лечебни заведения Носенето на маска или друго предпазно средство остава задължително в обществения транспорт, в аптеки и лечебни заведения.
Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведения са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. На всички други обществени места носенето на маска е препоръчително.
Това нарежда здравният министър със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г., която влиза в сила от 15 юни, понеделник.
Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г