Броят на болните от К-19 в областта расте По данни на РЗИ-Пловдив установените положителни случаи на COVID-19 в Пловдив и областта за периода от 1- 7 юли са 311. Броят на заразените спрямо предходния 7-дневен период е нараснал със 103 души, когато заразените за седмицата бяха 208. Забелязват се възходящи нива при 14-дневната заболеваемост при възрастни, като те са достигнали до 76,78‰ на 100 000 души население. Отбелязан е и ръст в нивата на 14-дневната заболеваемост във възрастовата група от 0 до 18 години, като са достигнати нива до 31‰ на 100 000, сравнено с предходния 7-дневен период, когато те бяха едва 10 ‰ на 100 000.
Спадът в броя на хоспитализираните, който се забелязва последните седмици, за момента отново се запазва. Интубирани за периода няма. За разглеждания период битката с болестта не е загубил нито един пациент. При разглеждане на данните на седмична база не е установен нито един случай на COVID-19 в учебно заведение от областта.
За разглежданата седмица е установен един нов случай на заболели сред медицинския персонал в областта. Продължават да се извършват епидемиологични проучвания и се вземат съответните противоепидемични мерки според конкретните случаи, съобщиха от РЗИ.