Проект на Община Карлово за обновяване на Спортната зала на стадион „Васил Левски“ отговаря на изискванията за финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта, съобщиха от пресцентъра на Общината. Служебният министър на ведомството е информирал кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов, че предложения проект съответства на изискванията на Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Проектът може да бъде допуснат за финансово подпомагане и при наличие на бюджетни средства да бъде финансиран чрез провеждане на процедура от Министерството на младежта и спорта по Закона за обществените поръчки или чрез директно финансиране от министерството. В цитираната Наредба е посочено, че при липса на бюджетни средства проектите, преценени като съответстващи на нормативноустановените изисквания и допуснати до финансово подпомагане, могат да бъдат финансово подпомогнати до изтичане на календарната година, следваща годината на подаване на Проекта в министерството.

Проектното предложение на Община Карлово е с вх. №08-00-119/30.03.2021 г. в ММС и предвижда реконструкция и разширяване на сградата на спортната зала, част от спортен комплекс „Васил Левски“. В момента сградата се ползва като тренировъчен център от клубовете по борба, джудо и самбо, а състоянието й не отговаря на изискванията за провеждане на нормални тренировки.