Жителите на Калофер блокираха за кратко подбалканския път София- Бургас заради лошото качество на питейната вода в града и липсата на нормално водоснабдяване. Те дадоха десетдневен срок на ресорните институции, за да предприемат необходимите действия и заявиха, че ако това не се случи ще разположат палатков лагер на републиканския път.

Местните хора казаха, че и днес в по-голямата част на Калофер няма
нормално налягане на водата и има мирис на тиня:

Милена Ганова: "Мога да кажа не и за готвене, дори не и за къпане,
защото когато я налея, престои половин час и във водата се утаява кал на коритото на малкия, наливаме си вода от местност Паниците, за да го изкъпем, водата за пиене му я купуваме".

Христо Димитров: "Проблема е огромен, водопровода е стар,
некачествен е и всеки ден стават повреди.

Жителите на Калофер направиха протестно шествие до източната част на
град. Там блокираха за около 10 минути подбалканския път София-Бургас.

Кметът на Калофер каза, че ако до 10 дни няма решение на проблема, ще преминат в безсрочни протести:

Румен Стоянов кмет на Калофер: "Тези улици, които са ни ги
обещали да дойдат и да си ги направят, защото там са най-големите
проблеми. Те са 4-ри улици, едната е за другата година. Желаем да се
започне веднага процедурата за пречиствателна станция.

Кметът на Карлово каза, че още миналата година е подал искане във
ВиК-асоциацията за изграждането на пречиствателна станция за питейна
вода в Калофер:

д-р Емил Кабаиванов - кмет на Карлово: "Всяка година ние сменяме,
но силите и бюджета не ни стига, мащабна подмяна на цялата мрежа в
Калофер.

Кабаиванов увери, че Калофер ще бъде включен във втория интегриран
проект на общината, който в момента се подготвя, за да бъдат сменени
около 4 км от водопреносната мрежа на града.

От Министерски съвет изпратиха писмо до общинския кмет и до кмета на Калофер, в което се посочва, че до момента не е била извършена обстойна проверка по случая със сигнала на гражданите от 21.05.2020 и напомнително писмо от 9.07.2020 за подмяна на водопреносната мрежа и изграждане на пречиствателна станция.
"На основание чл. 112 - Глава осма „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля, при извършване на изисканата от нас обстойна проверка, да имате предвид и новопостъпилия сигнал.
С резултата от същата в непродължителен срок следва да бъдат запознати, съобразно институционалната Ви компетентност, отдел „Приемна“ на Министерския съвет и заявителят", пише още в писмото на Министерски съвет.