Заради извънредното положение с разпространението на коронавируса, председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров свиква общинските съветници за вземане на решения срещу подпис с описания утре.


Проектът за дневен ред включва 18 докладни записки. Кметът на общината д-р Емил Кабаиванов ще иска съгласието на съветниците за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на близо 1 200 000 лева. С протокол от пети март тази година ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" - Фонд за градско развитие Юг е одобрил искането за кредит на общината, за да бъде финансиран проекта "Консервация, реставрация и експониране на туристическа инфраструктура". Срокът за погасяване е 144 месеца като осреднената лихва на кредита - 1.65 % годишно към датата на одобрение на кредита.

Общинският кмет ще предложи на съветниците да бъде облекчен режима на наемите на помещенията, които ползват общопрактикуващите лекари, т.е за времето на извънредното положение наемните цени да не се актуализират с коефициента на увеличение на минималната работна заплата.

Припомняме, че джипитата изпратиха писмо до Община Карлово, Областна администрация, здравно министерство, Български лекарски съюз и регионалните медии, в което посочиха, че потребителската такса от много години не е обвързана с нарастването на минималната работна заплата и, че всички общини и управляващи предлагат начини за облекчаване и намаляване на наемите, за да подпомогнат здравните работници в ситуация на извънредно положение.

Те поискаха съдействие и съпричастност, в противен случай се заканиха, че ако не получат разбиране ще напуснат лекарските кабинети в болницата. Общопрактикуващите лекари определиха актът на общината за обиден и крайно неморален.