Председателят на съюза на етерично-маслени култури в България Зара Клисурова каза в "Очи в очи с истината", че има изход от ситуацията за малките и средни розопроизводители с изкупуването на розовия цвят. "Договорила съм да бъде изкупен 200 тона розов цвят и, който иска може да се свърже с мен. След приключване на кампанията обаче трябва да се създаде сдружение, което да започне решаване на проблемите свързани с проучването на пазари и реализиране на продукцията от розов цвят, за да не сме зависими в бъдеще време от преработвателите", посочи Клисурова и допълни, че на работна среща в министерството на земеделието и храните преди няколко дни е договорено да се търсят нови пазари за розово масло в Германия и Франция. На срещата Клисурова е коментирала и приетите на първо четене промени в Закона за маслодайна роза. "Всеки, който желае да отглежда рози трябва да се регистрира, но за малките розопроизводители, които отглеждат до 5 дка имаме предложение да плащат осигуровки само за два месеца, през май и юни, докато продължава кампанията", заяви Зара Клиусорова. Тя уточни, че на второ четене ще бъдат направени и промени относно санкциите като ще отпаднат наказателните глоби за розопроизводителите, когато розовия цвят не може да бъде изкупен не по тяхна вина, а поради отказ от страна на преработвателите.