Днес, веднага след настъпване на подходящи метеорологични условия,
Община Карлово започна ремонтни работи – фрезоване на нарушената пътна
настилка между гр. Карлово и с. Ведраре. В следващите дни предстои
асфалтиране на най-тежко засегнатите участъци.
Община Карлово подготвя проект за цялостна реконструкция на част от
общинската пътна мрежа, който включва и път PDV 2078 – от кръстовището на
републикански път II-64 през с. Марино поле до с. Ведраре.
ПРЕСЦЕНТЪР НА
ОБЩИНА КАРЛОВО