В 61 Стрямска механизирана бригада се получи писмо от прокуратурата в град Карлово, в което се изказва благодарност на военнослужещ от бригадата, който е предотвратил извършване на престъпление над беззащитна жена.
След извършената преди време героична постъпка на наш военнослужещ при спасяването на дете в буйните води на водопад „Сучурум”, отново военнослужещ на 61 механизирана бригада проявява чувство на дълг и защитава възрастна жена, като не допуска кражба на личните и вещи.
На 09 август 2019 г. старши сержант Цвятко Делков Делков от щабен батальон на 61 Стрямска механизирана бригада чува викове за помощ от беззащитната жена за откраднати лични вещи, документи и портфейл. Същият реагира незабавно, проявява чувство на съобразителност и адекватна реакция, преследва извършителя на кражбата, залавя го и го задържа до пристигането на органите на МВР.
Ценностите в които се възпитават военнослужещите от 61 механизирана бригада винаги са надхвърляли границите на чисто бойната военна подготовка и са чертали перспективите на морално - етичните норми. За нас е чест и гордост, че нашите военнослужещи са доказвали и ще продължават да доказват, че Българската армия винаги ще бъде основен стълб в защита и подкрепа на българското общество.