Временната организация на движение се въвежда по подбалканския път София-Бургас, в участъка Розино – Кърнаре.
Причината е, че на 08.03.2021 г. от 08:00 ч. ще се извършват строително-монтажни работи по железния път и жп прелеза, които ще приключат на 12.03.2021 г. до 17:00 ч. Това налага пълно затваряне на платното за движение и отбиване на движението по временен обходен път, съгласно поставени пътни знаци и табели. Проектът е част за Временна организация и безопасност на движението, съгласуван с Агенция пътна инфраструктура.