Внимание! В Община Карлово ще пръскат срещу кърлежи Община Карлово съобщи, че в периода от 3-4 август ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелените площи на територията на Община Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”.
Препаратът е включен в Регистъра на Министерството на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати. Третирането ще се извърши в интервала от 05:00 до 10:00 часа съгласно горецитираната Наредба.
До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК” и ще бъдат отбелязани дата на обработка и карантинният период.