Още от деня на голямото бедствие, ВМЗ осигурява храна за бедстващи хора в карловските села Богдан, Каравелово и Слатина. О вчера дружеството осигурява храна и за доброволческите отряди, които подпомагат с разчистването на пострадалите населени места, като ежедневно се раздават по над 300 пакета хранителни продукти. Тази инициатива ще продължи и в следващите дни.
ВМЗ подпомага и оборудването на доброволците като закупува или предоставя налични кофи, колички, лопати и ботуши.
През последните дни се включва и техника от завода, която подпомага разчистването - самосвал и багер.


По електропровода на оръжейницата се подава електричество към Богдан.
В момента се проверява дали работници и служители на ВМЗ, живеещи в най-тежко пострадалите райони, имат нужда от подслон. При необходимост ще се организира настаняване в подходящи за живеене помещения.
В петък заместник-министър Щонова бе на място във „Вазовски машиностроителни заводи“, за да се запознае със ситуацията в предприятието, което също бе пострадало от наводненията.Изпълнителният директор на завода Иван Стоенчев е в комуникация с кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов и кметовете на трите населени места - Богдан, Каравелово и Слатина.