ВМЗ стана член на сдружение "Българска отбранителна индустрия" ВМЗ Сопот стана член на сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“, съобщи ДКК. По този повод дружеството изработи профил с предмета на дейност, продуктовата листа и сертификатите, с които предприятието е удостоено.
„ВМЗ“ ЕАД разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение, за някои от които е единствен производител в света като боеприпаси, гранати, ракети, взриватели, запалки, пирозакъснители и други. Към настоящия момент компанията е една от най-големите фирми в Източна Европа за производство на специална продукция, която съчетава в себе си всичко необходимо за проектирането, конструирането, екипирането с нестандартно оборудване; произвеждането на механични детайли, снаряжение и монтаж. Тази пълнота на целия производствен цикъл гарантира изключително високо качество и гъвкавост, присъщи единствено и само на компании от най-висок клас.
Във "ВМЗ"ЕАД е внедрена система за управление на качеството, сертифицирана за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и на стандарта на НАТО AQAP 2110. Доброто качество и съответстващите на съвременните изисквания тактико-технически характеристики на продуктите, произвеждани в завода, са оценени и от специалистите от Министерството на отбраната на Р България. Част от продуктите са приети на въоръжение в Българската армия, а други са в процес на приемане на въоръжение.