Земеделски производители от подбалкана са силно притеснени, че заради извънредните мерки срещу коронавируса е застрашена реколтата им. Те настояват за становище на държавата и план за подпомагане работата на открито.
За да бъде произведена земеделска продукция трябва да започне незабавна обработка на земята и сеитба, обясняват стопаните от района на Карлово:

Зорница Ранчева - земеделски производител от с. Богдан:" Идва
проблема с ръчния труд, със засаждането на лука, на картофите и
разсадите на доматите, които трябва да си направим, прескочим ли
периода, в който не го направим сега след седмица или две, ще бъде
много късно..."

Земеделието е основен поминък за голяма част от хората в района. Затова
производителите настояват за становище на държавата, за да продължат да влагат средства в работна ръка, суровини и материали. Готови са да осигурят предпазни средства на работниците и спазване на задължителната дистанция между тях:

Зорница Ранчева: "Искаме сигурност и въпроса ни е дали дали изобщо
да работим знаем, че положението е много сериозно, не искаме да излагаме на риск нито себе си, нито работниците".

Заради кризисната ситуация в страната е застрашена и кампанията по прибиране на розовия цвят:

Пламен Самуилов - розопроизводител от с. Певците: "В момента
розата очаква да се окопава, в следващите дни трябва да се пръска и
ако не се направи, няма да има маслодайност..."
Зорница Ранчева: "Вероятността розовата кампания да пропадне е много голяма..."

От Общинския кризисен щаб в Карлово коментираха, че въпросите на производителите трябва да бъдат поставени пред земеделското министерство, защото кампанията по прибиране на розовия цвят засяга поминъка на много хора в региона.